Резултати от конкурса за определяне на управител на Фонд „Научни изследвания“

В съответствие с чл. 20, ал. 8 на Правилника на Фонда и т. 7 /3/ от Правилата за провеждане на конкурса за определяне на управител на Фонд „Научни изследвания“ на 17.08.2018 г. беше проведено събеседване на Изпълнителния съвет на Фонда с кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса. На заседанието Изпълнителният съвет на Фонда оцени кандидатите и ги класира на първо и второ място както следва:

 

  1. проф. Георги Вайсилов
  2. проф. Веселин Брезин

 

В съответствие с чл. 18 на Закона за насърчаване на научните изследвания и чл. 19, ал. 2 на Правилника на Фонда, председателят на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ отправи покана до кандидата, класиран на първо място - проф. Георги Вайсилов, за сключване на договор за управление на Фонда.

 

 

Решение на ИС