Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката обявява следния конкурс:

„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – Университетска агенция на Франкофонията“ с прогнозен общ бюджет 60 000 лв. и срок за подаване на документи до 18.10.2018 г.

Документите по конкурсите са публикувани в рубриката „Конкурси/Обявени конкурси“ на интернет страницата на Фонда: https://www.fni.bg/?q=node/9