СЪОБЩЕНИЕ

Фонд „Научни изследвания“ уведомява ръководителите на проекти и членовете на научни колективи, че всички консултации и запитвания по правни и финансови казуси се извършват напълно безплатно.