СЪОБЩЕНИЕ

Поради техническа грешка в заповедта и поканата за участие в КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – България –   Франция – по програма „Рила “ е пропуснато да се посочи, че проектни предложения могат да се подават във всички научни области, включително и в Хуманитарни и Социални науки. Информацията за това е изрично посочена в документ Допълнение „Специфични условия“ за Франция (РИЛА- 2018 г.).