ПОКАНА

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Постоянни научно-експертни комисии в научни направления - Хуманитарни науки и Селскостопански науки. Срок за подаване на заявления – 2 седмици от публикуване на поканата.

За удобство, информационната форма на български език за оценители и за кандидати за членове на научно-експертни комисии е една. Към нея са приложени и съответните заявления. Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, трябва да бъдат изпратени по електронна поща до следните адреси по научни области:

 

r.kondova@mon.bg – за селскостопански науки;

l.sotirova@mon.bg – за хуманитарни науки.

 

За всички научни области писмата трябва да бъдат изпратени с копие до FNI-IS@mon.bg