Покана за информационна среща по „Конкурс за финансиране на проекти по програма за двустранно сътрудничество 2018 г. с Университетска агенция на франкофонията

Във връзка с обявения на 3 септември 2018 год. Конкурс за съвместни франкофонски изследователски проекти, Фонд "Научни изследвания" към Министерство на образованието и науката на Република България и Университетска агенция на Франкофонията имат удоволствието да поканят представителите на български висши учебни заведения и научноизследователски центрове на информационна среща за представяне на конкурса.

Срещата ще се състои на 3 октомври, сряда, от 16:30 ч. в Заседателната зала (№ 108) на Факултета по Химия и Фармация на Софийския университет « Св. Климент Охридски » (бул. « Джеймс Баучър » № 1).