КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – ИНДИЯ

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – ИНДИЯ“

 

Документи за конкурса:

Образци на документите за кандидатстване:

Допълнителни документи:

 Предаване на проектни предложения:

Предаване на информация за проектните предложения

За по-бързо приемане и обработване на проектните предложения е необходимо изброените формуляри на документи за кандидатстване:

Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на български език);

Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на български език);

да бъдат записани на електронен носител (неразделна част от документацията за кандидатстване) както следва:

· в електронен формат на български език като документите, съдържащи подписи, са сканирани;

· в електронен формат на български език, като документите да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа).

Биографиите на членовете на колектива и други приложения, ако има такива, трябва да бъдат част от съответния файл – част 2.

Разпечатаният проект се предава перфориран в класьори или меки папки (без джобове).

 

Линк към сайта, където е публикуван от индийска страна съвместният конкурс -- http://www.dst.gov.in/call-for-proposals

 

*** Въпроси и отговори във връзка с​ Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Индия