Покана за информационна среща

Покана за информационна срещапо  текущи конкурси по Програми - CHIST-ERA и BiodivERsA, а също и по
„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – ИНДИЯ“

 Срещата ще се състои на 25 октомври, четвъртък, от 16:30 ч. в   зала № 2  на   Софийския университет « Св. Климент Охридски.