Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. България - Австрия

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България - Австрия“

 

 Документи за конкурса:

· Покана

· Общи насоки и методика за оценка

· Допълнение „Специфични условия“ за Австрия

Образци на документите за кандидатстване:

· Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на български език)

· Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на английски език)

· Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на български език)

· Приложение 1: Декларация

· Приложение 2: Декларация

· Приложение 3: Декларация

· Приложение 4: Декларация

· Заявление от ръководителя (не е задължително)

· Info_bilateral_proekt

 

 Допълнителни документи:

· Проект на договор

· Декларация при подписване на договор

· Декларация във връзка с кръстосана проверка на дейностите

· Комплект документи като архив

· Заповед за откриване на конкурсната процедура

Предаване на проектни предложения:

За по-бързо приемане и обработване на проектните предложения е необходимо изброените формуляри на документи за кандидатстване:

Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на български език);

Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на английски език);

Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на български език);

да бъдат записани на електронен носител (неразделна част от документацията за кандидатстване) както следва:

•  в електронен формат като документите, съдържащи подписи, са сканирани;

•  в електронен формат, като документите да дават възможност за автоматично търсене

    (в pdf формат генериран автоматично от документа).

Биографиите на членовете на колектива и други приложения, ако има такива, трябва да бъдат част от съответния файл – част 2.

Разпечатаният проект се предава перфориран в класьори или меки папки (без джобове).

 

 Текст на поканата от австрийска страна и връзка към интернет страницата с обявата на конкурса:

https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/ICM/WTZ/Call_Guideline_AT_BG_2018_final_1.pdf

CALL FOR APPLICATIONS FOR 2019-2021 JOINT PROJECTS