Класиране на част от научните области по конкурси на ФНИ

На заседанието си на 03.12.2018 г. ИС разгледа постъпилите доклади на част от ВНЕК по научни области за класиране и предложение за финансиране на проектни предложения и взе решение за класиране на проектните предложения и за финансиране на проекти в научните области - Н24: Науки за Земята, Н25: Обществени науки, Н27: Технически науки, Н28: Физически науки и Н30:Хуманитарни науки по  „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2018 г.“, както и за научните области - М21: Биологически науки, М24: Науки за Земята, М25: Обществени науки, М28 – Физически науки и М30:Хуманитарни науки по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.“. Решения за останалите научни области и за „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г.“ ще бъдат разгледани от ИС след постъпване на съответните доклади от ВНЕК до края на седмицата​.

Резултатите и списък на проектите, одобрени за финансиране са публикувани на следните страници: