Резултати от Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2018 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

РЕЗУЛТАТИ

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2018 г. 

 

Във връзка с актуализация на Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ за 2018 г. ИС прие списък на проектни предложения, които да бъдат финансирани по конкурси „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г.“ и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.“.

 

Решение на ИС:

1. ИС разгледа предложение за разпределение на допълнителните средства за финансиране на резервни проектни предложения по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г.“ по научни области. ИС прие да бъдат финансирани проектни предложения по научните области, по които има най-нисък процент на финансирани спрямо подадени проекти, така че да се получат близки стойности за отделните научни области.

2. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в Приложение Н-Р1 със сумите, посочени в приложението.

 

 

Резултатите са включени в следният списък:

Приложение Н-Р1