Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018-2019 г. България - Русия

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018-2019 г. – България - Русия“

 

Документи за конкурса:

· Покана

· Общи насоки и методика за оценка

· Допълнение „Специфични условия“ за Русия

Образци на документите за кандидатстване:

· Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на български език)

· Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на английски език)

· Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на български език)

· Приложение 1: Декларация

· Приложение 2: Декларация

· Приложение 3: Декларация

· Приложение 4: Декларация

· Заявление от ръководителя (не е задължително)

· Info_bilateral_proekt

 

 Допълнителни документи:

· Проект на договор

· Декларация при подписване на договор

· Декларация във връзка с кръстосана проверка на дейностите

· Комплект документи като архив

· Заповед за откриване на конкурсната процедура

Предаване на проектни предложения:

За по-бързо приемане и обработване на проектните предложения е необходимо изброените формуляри на документи за кандидатстване:

- Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на български език);

- Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на английски език);

- Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на български език);

да бъдат записани на електронен носител (неразделна част от документацията за кандидатстване) както следва:

•  в електронен формат като документите, съдържащи подписи, са сканирани;

•  в електронен формат, като документите да дават възможност за автоматично търсене

    (в pdf формат генериран автоматично от документа).

Биографиите на членовете на колектива и други приложения, ако има такива, трябва да бъдат част от съответния файл – част 2.

В основната директория на електронния носител е необходимо да бъде записан попълнен файл на excel съгласно следния модел: Info_bilateral_project.xlsx

Същата информация да бъде разпечатана и да се предава на хартиен носител при предаване на проектното предложение.

Разпечатаният проект се предава перфориран в класьори или меки папки (без джобове).

 

* * * Въпроси и отговори във връзка с Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – 2017 г.  – приложими и за конкурс 2018-2019