ПОКАНА

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на постоянни научно-експертни комисии или като оценители. За удобство, информационната форма на български език за оценители и за кандидати за членове на научно-експертни комисии е една. Към нея са приложени и съответните заявления. Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, трябва да бъдат изпратени по електронна поща до следните адреси по научни области:

m.stefanova@mon.bg – за биологически науки и за медицински науки;

r.kondova@mon.bg – за селскостопански науки и за математически науки и информатика;

b.hadjieva@mon.bg – за физически науки и за химически науки;

l.sotirova@mon.bg – за обществени науки и за хуманитарни науки;

aleksandrova@mon.bg – за технически науки и науки за земята.

 

Краен срок за изпращане на документи за членове на ПНЕК: 18  март 2019 г.

Срок за изпращане на документи за оценители: текущ

 

Документи:

Информационна форма и заявления за оценители и за кандидати за членове на научно-експертни комисии (на български език)

 

Call for independent experts for 2019


The Bulgarian National Science Fund (BNSF) hereby invites applications from individuals with a view to establishing a database of independent experts who could be called on in connection with evaluation of research proposals. According to the Regulations of the BNSF, independent experts shall be chosen on the basis of scientific expertise and experience, provided in the information form supplemented by a list of publications and a short CV. By submitting their filled and signed information form, independent experts agree to be included in the reviewers database of the Fund and to be selected as reviewers of proposals. The personal data collected in the context of the present call will be processed in accordance with the regulations on the protection of personal data. The information in the database will be available for the Executive council, the scientific committees and the staff of BNSF. The reviewers will receive remuneration depending on the call and the number of reviewed proposals. The database is updated annually and applications from new qualified experts are highly welcome.

The filled documents with signed form for agreement, supplemented by a list of publications and a short CV, should be sent by e-mail to the following addressed, according to the research area:

m.stefanova@mon.bg – Biological sciences and Medical sciences;

r.kondova@mon.bg – Agricultural sciences and Mathematics and informatics;

b.hadjieva@mon.bg – Physical sciences and Chemical sciences;

l.sotirova@mon.bg – Social sciences and Humanities;

aleksandrova@mon.bg – Technical sciences and Earth sciences.

For all research areas the letters should be copied to: FNI-IS@mon.bg

 

Deadline for submission: open.

 

Documents:

Invitation for registration as reviewers (in English)

Information form and application for reviewers (in English)

Requirements for reviewers of BNSF (in English)