Информация във връзка с подаването на проектни предложения по програма QuantERA

Фонд „Научни изследвания“ информира ръководителите, които подготвят проектни предложения за участие в конкурса по програма QuantERA, че електронната система за подавате на проектите (ESS) вече е отворена.

ФНИ напомня, че крайният срок за подаване на проектите е 18 февруари 2019 г., 17.00 CET, като проектните предложения за конкурса се подават на един етап.

 

Електронна система за подаване на проектни предложения:

https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.as...

 

Насоки и допълнителна информация за подаване на проекти:

QuantERA Electronic Submission System Guidelines 

 

Одобрен формуляр за проект на бюджет:

QuantERA Call 2019 Financial Form.

 

До изтичане на посочения срок ръководителите на българските колективи задължително подават във ФНИ формуляри по образец на български и английски език. Поканата и приложените към нея формуляри са достъпни на следния адрес:

https://www.fni.bg/?q=node/843

 

За допълнителна информация:

Милена Александрова,

Фонд „Научни изследвания“,

тел: +359 884 171 363

Email: aleksandrova@mon.bg