Информация за финансирани проекти - 2017 г.

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2017

 

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

№ДН 11/1

№ДН 11/2

№ДН 11/3

№ДН 11/4

№ДН 11/5

№ДН 11/6

№ДН 11/7

№ДН 11/8

№ДН 11/9

№ДН 11/10

№ДН 11/11

№ДН 11/12

№ДН 11/13

№ДН 11/14

№ДН 11/15

№ДН 11/16

№ДН 11/17

№ДН 11/20

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ

№ДН 12/1

№ДН 12/2

№ДН 12/3

№ДН 12/4

№ДН 12/5

№ДН 12/6

№ДН 12/7

№ДН 12/8

№ДН 12/9

№ДН 12/10

№ДН 12/11

№ДН 12/12

 

МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

                №ДН 13/1

                №ДН 13/2

                №ДН 13/3           

                №ДН 13/4           

                №ДН 13/5          

                №ДН 13/6

                №ДН 13/7

                №ДН 13/8           

                №ДН 13/9

                №ДН 13/10         

                №ДН 13/11

                №ДН 13/12         

                №ДН 13/13        

                №ДН 13/14        

                №ДН 13/15       

                №ДН 13/16       

 

НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

№ДН 14/1

№ДН 14/3

№ДН 14/4

№ДН 14/5

№ДН 14/6

№ДН 14/7

№ДН 14/8

№ДН 14/9

№ДН 14/10

 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

                №ДН 15/1

                №ДН 15/2

                №ДН 15/3

                №ДН 15/4

                №ДН 15/5

                №ДН 15/6

                №ДН 15/7

                №ДН 15/8

                №ДН 15/9

                №ДН 15/10

                №ДН 15/11

                №ДН 15/13

                №ДН 15/14

 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ

                №ДН 16/1

                №ДН 16/2

                №ДН 16/3

                №ДН 16/4

№ДН 16/5

                №ДН 16/6

                №ДН 16/7

                №ДН 16/8

                №ДН 16/9

                №ДН 16/10

                №ДН 16/11

                №ДН 16/12

 

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

                №ДН 17/1

                №ДН 17/2

                №ДН 17/3

                №ДН 17/4

                №ДН 17/5

                №ДН 17/6

                №ДН 17/7

                №ДН 17/8

                №ДН 17/9

                №ДН 17/10

                №ДН 17/11

                №ДН 17/12

                №ДН 17/13

                №ДН 17/14

                №ДН 17/15

                №ДН 17/16

                №ДН 17/17

                №ДН 17/18

                №ДН 17/19

                №ДН 17/20

                №ДН 17/21

                №ДН 17/22

                №ДН 17/23

                №ДН 17/24

                №ДН 17/25

 

ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ

                №ДН 18/1

                №ДН 18/2

                №ДН 18/3

                №ДН 18/4

                №ДН 18/5

                №ДН 18/6

                №ДН 18/7

                №ДН 18/8

                №ДН 18/9

                №ДН 18/10

                №ДН 18/11

                №ДН 18/12

                №ДН 18/13

                №ДН 18/14

                №ДН 18/15

                №ДН 18/16

                №ДН 18/17

 

ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

                №ДН 19/1

                №ДН 19/2

                №ДН 19/3

                №ДН 19/4

                №ДН 19/5

                №ДН 19/6

                №ДН 19/7

                №ДН 19/8

                №ДН 19/9

                №ДН 19/10

                №ДН 19/11

                №ДН 19/13

                №ДН 19/14

                №ДН 19/15

                №ДН 19/16

                №ДН 19/17

 

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

                №ДН 20/1

                №ДН 20/2

                №ДН 20/3

                №ДН 20/4

                №ДН 20/5

                №ДН 20/6

                №ДН 20/7

                №ДН 20/8

                №ДН 20/9

                №ДН 20/10

                №ДН 20/11

                №ДН 20/12

                №ДН 20/13