Информация за финансирани проекти Млади учени - 2017 г

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ 2017

 

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

№ДМ 11/1

№ДМ 11/2

№ДМ 11/3

№ДМ 11/4

№ДМ 11/5

№ДМ 11/6

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ

№ДМ 12/1

№ДМ 12/2

№ДМ 12/3

№ДМ 12/4

 

МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

                №ДМ 13/1

                №ДМ 13/2

                №ДМ 13/3        

                №ДМ 13/4        

                №ДМ 13/5        

                №ДМ 13/6        

                №ДМ 13/7        

 

НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

№ДМ 14/1

№ДМ 14/2

№ДМ 14/3

№ДМ 14/4

 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

                №ДМ 15/1

                №ДМ 15/2

                №ДМ 15/3

                №ДМ 15/4

                №ДМ 15/5

 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ

                №ДМ 16/1

                №ДМ 16/2

                №ДМ 16/3

                №ДМ 16/4

                №ДМ 16/5

 

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

                №ДМ 17/1

                №ДМ 17/2

                №ДМ 17/3

                №ДМ 17/4

                №ДМ 17/5

                №ДМ 17/6

                №ДМ 17/7

                №ДМ 17/8

                №ДМ 17/9

 

ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ

                №ДМ 18/1

                №ДМ 18/2

                №ДМ 18/3

                №ДМ 18/4

                №ДМ 18/5

                №ДМ 18/6

                №ДМ 18/7

 

ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

                №ДМ 19/1

                №ДМ 19/2

                №ДМ 19/4

                №ДМ 19/5

                №ДМ 19/6

 

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

                №ДМ 20/1

                №ДМ 20/2

                №ДМ 20/3

                №ДМ 20/4

                №ДМ 20/5

                №ДМ 20/6