Информация за предстоящ конкурс по програма CONCERT-Japan

Фонд „Научни изследвания“ информира, че предстои да бъде обявен шестия международен конкурс по програма CONCERT-Japan, като ФНИ ще участва като финансираща организация за втора поредна година. 

 

CONCERT-Japan e обща инициатива на страните от Европейската общност и Япония за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финнасиране на научно-изследователски проекти.

 

Тема на конкурса: „Интелигенто управление на водните ресурси за устойчиво общество“ (“Smart water management for sustainable society”).

 

Поканата ще бъде отворена за научни колективи, които да представят общи проекти за развитие на иновативни системи и технологии при използване и управление на водните ресурси в дългосрочен аспект.

 

Условия на конкурса:

Ø  Проектите по програмата да бъдат със срок за изпълнение от 3 години.

Ø  Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне две европейски държави и Япония.

Ø  Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

1)      Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1 т. 7 на ЗВО.

2)      Научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО.

 

Крайния срок за подаване на проектни предложения за участие, както и бюджета от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна ще бъдат обявени при публикуване на поканата за конкурса.

 

Материалите за предстоящия конкурс са достъпни в сайта на програмата.

 

http://concert-japan.eu/

 

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

 

 

Контакти за допълнителна информация:

тел. 0884/171-363

aleksandrova@mon.bg

Милена Александрова