ФНИ представи три успешни научни проектa

Фундаментални научни пробиви в областта на интернет на бъдещето, търсенето на нови батерии и изследване на възможността за пренос на малария при мигриращите птици в България бяха трите успешни научни проектa, които Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) представи днес, 20 март, в Център за обучение към Българската академия на науките. Участници в събитието бяха представители на медиите, научната и академична общност, на международни организации и на бизнеса. Събитието откри проф. дхн Георги Вайсилов, управител на ФНИ, който представи инициативата от предстоящи събития за популяризация на резултатите от научни проекти, финансирани от ФНИ. След представянията на трите проекта последва дискусия, която подчерта значението на финансирането, включително от страна на ФНИ, като важен инструмент за правене на върхова наука у нас.

Повече информация с акценти за всеки от проектите, ще откриете в официалното прессъобщение.

Презентациите на проектите ще намерите тук:  https://goo.gl/3ZszD5 
Снимки от събитието ще намерите тук:  https://goo.gl/4i9uwp

Следващите събития с представяния на проекти от останалите научни области ще бъдат през април и май, а в началото на месец юли се предвижда мащабно едноседмично събитие „Седмица на бенефициентите на ФНИ“, по време на което ще бъдат представени всички финансирани проекти в сесията за фундаментални научни изследвания от 2017 г. Събитията са в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на Комуникационната стратегия на Фонд „Научни изследвания“, с цел  популяризация на резултати от научни проекти, финансирани от ФНИ.