Покана: ФНИ представя успешни научни проекти на 10 април 2019 г.

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) организира серия от събития, насочени към популяризацията на резултати от научни проекти, финансирани от Фонда. На 10 април 2019 г. в гр. София ще бъдат представени три успешни научни проекта: за приложение на виртуална реалност към социализация на културното наследство, за характеризиране на лечебни растения с ползи за здравето и за изследване на неравновесни газови течения в микро и нано-системи. Домакин на събитието ще бъде Институтът по механика (ИМЕХ) към Българската академия на науките.

Заповядайте на 10 април 2019 г. от 10:00 до 11:30 часа в Зала 510, етаж 5 на Институт по механика към БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, връзка към карта: https://goo.gl/UJTTSF.

Ще бъдат представени следните научни проекти:
- „Модели за социализация на културно-историческо наследство в ‘интелигентен град’“ - проф. д-р София Василева, Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)

- „Фитохимично и молекулярно-генетично характеризиране на лечебни растения от семейство Lamiaceae с високо съдържание на биологично активни вещества“ - проф. д-р Ира  Станчева, Институт по физиология на растенията и генетика към БАН

- „Теоретично изследване на неравновесни газови течения в микро/нано системи“ - проф. дмн Стефан  Стефанов, Институт по механика към БАН

Повече информация за всеки от проектите можете да намерите в официалното прессъобщение.

Следващите събития с представяния на проекти от останалите научни области ще бъдат през май, а в началото на месец юли се предвижда мащабно едноседмично събитие „Седмица на бенефициентите на ФНИ“, по време на което ще бъдат представени всички финансирани проекти в сесията за фундаментални научни изследвания от 2017 г. Събитията са в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на Комуникационната стратегия на Фонд „Научни изследвания“, с цел  популяризация на резултати от научни проекти, финансирани от ФНИ.