СЪОБЩЕНИЕ

В конкурса за проекти по ПРОГРАМА ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – ИНДИЯ със срок за подаване на проектни предложения до 10.12.2018 г. бяха получени 63 проектни предложения.  Две проектни предложения, НТС/Индия 01/16  и НТС/Индия 01/65, не са допуснати до научна оценка, тъй като не са подадени и в двете страни. Оценяването на проектните предложения от страна на ФНИ приключи през месец март и оценките са утвърдени от ИС на ФНИ. По информация от индийската страна, научното оценяване там все още не е приключило. Решение за финансиране следва да се вземе от българо-индийската комисия за научно и техническо сътрудничество, на базата на националното оценяване във всяка една от страните, в средата на м. май 2019 г., след което резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на страницата на Фонд „Научни изследвания“.