Информация относно предстоящото обявяване на 3-ти съвместен конкурс за представяне на проектни предложения по програма Southeast Asia-Europe JFS

В средата на месец юни 2019 г. предстои да бъде обявен третия съвместен конкурс за финансиране на научно-изследователски проекти по програма Югоизточна Азия – Европа (Southeast Asia-Europe JFS).

https://www.sea-eu-jfs.eu/

Избраните тематични области за предстоящия конкурс са:

 1. Интегрирано управление на водните ресурси (Integrated Water Resource Management)
 2. Нанотехнологии (Nanotechnologies)

SoutheastAsia - Europe e обща инициатива на страните от Европейската общност и Югоизточна Азия за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финансиране на научно-изследователски проекти. В консорциума участват следните национални финансиращи агенции или министерства (могат да бъдат предмет на промени):

 • Бруней Даруссалам
 • България
 • Камбоджа
 • Германия
 • Индонезия
 • Лаос
 • Мианмар
 • Филипините
 • Швейцария
 • Тайланд
 • Турция
 • Виетнам
 • Испания
 • Чехия

Условия на конкурса:

 • Проектите по програмата да бъдат със срок за изпълнение от 3 години.
 • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне две европейски държави и държава от Югоизточна Азия, от страните които са подписали Споразумение за присъединяване към консорциума.

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

 • Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1 т. 7 на ЗВО.
 • Научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 782 332 лева за целия конкурс, с максимална сума за един проект до 195 583 лева.

Крайния срок за подаване на проектни предложения за участие ще бъде обявен при публикуване на поканата за конкурса през м. юни 2019 г.

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

 

Контакти за допълнителна информация:

тел. 0884 171 363

aleksandrova@mon.bg

Милена Александрова