Резултати от Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. България – Китай – изследователски проекти

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 РЕЗУЛТАТИ
„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
- 2018 г. България – Китай – изследователски проекти “

Класиране на проектните предложения

Списък на класираните проектните предложения, приет с Решение на ИС с Протокол 40/3.12.2018 г:

Проекти, одобрени за финансиране

На основа на класирането на проектите от българска и китайска страна и Документ за решение на двустранната комисия беше приет списък на проектите, които да бъдат одобрени за финансиране. Списъкът на проектните предложения, утвърдени за финансиране е утвърден с Решение на ИС с Протокол № 5/22.03.2019 г.: