Млади журналисти от ФЖМК на СУ ще представят успешни научни проекти, финансирани от ФНИ, на 3 юни

ПОКАНА

Млади журналисти от ФЖМК на СУ ще представят
 успешни научни проекти, финансирани от ФНИ, на 3 юн

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) в партньорство с Факултета по журналистика и масови комуникации (ФЖМК) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ има удоволствието да Ви покани на 03 юни (понеделник) от 14:00 часа в Зала 13 на ФЖМК (адрес: гр. София, ул. Московска 49, връзка към карта с адреса: http://bit.do/eTDVb). По време на събитието млади журналисти – докторанти, млади учени и специалисти по PR ще представят два успешни български научни проекти, финансирани от ФНИ:

1. Проект на тема: „Статистическо моделиране на риска за околната среда и човека от замърсяване на почви с тежки метали“ с ръководител проф. д-р Стефан Цаковски от СУ „Св. Климент Охридски“

2. Проект на тема: „Редизайн на академически издания в съответствие с индикаторите за импакт фактор и показатели за постигане на интелигентен растеж в съвременното общество на знание“ с ръководител доц. д-р Добринка Стойкова от Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ). Проектът ще представи доц. д-р Румелина Василева.

Представянето е в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на Комуникационната стратегия на Фонд „Научни изследвания“, с цел популяризация на резултати от научни проекти, финансирани от ФНИ. По време на събитието ще научите повече за предстоящите представяния на успешните научни проекти и инициативи, които ФНИ планира през месеците юни и юли.