Информация относно предстоящо обявяване на 2-ра съвместна покана за представяне на проектни предложения по Програма Югоизточна Азия – Европа (Southeast Asia-Europe JFS)

Стартирането на втората съвместна покана за представяне на предложения по схемата за съвместно финансиране за научни изследвания и иновации в Югоизточна Азия - Европа (JFS) е насрочена за 18 юни 2018 г.

Тематичните области, избрани за поканата, ще бъдат:

1) Биоикономика

2) Инфекциозни болести

Финансирането се предоставя от национални агенции за финансиране или министерства от Югоизточна Азия и Европа, съгласно националните им разпоредби. Финансиращи агенции или министерства от следните държави планират своето участие във втората съвместна покана на SEAEUJFS (могат да бъдат предмет на промени):

• Белгия

• Бруней Даруссалам

• България

• Камбоджа

• Франция

• Германия

• Индонезия

LaoPDR

• Малайзия

• Мианмар

• Филипините

• Полша

• Испания

• Швеция

• Швейцария

• Тайланд

• Турция

 

За актуална информация по конкурса, моля проверявайте страницата на Фонд научни изследвания  ( www.fni.bg) , както и страницата на програмата  (www.sea-eu-jfs.eu) .