ПОКАНА

Представяне на Годишен отчет на ФНИ за 2018 г. и Годишна оперативна програма за 2019 г.

В изпълнение на чл. 91, ал. (3) от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), Фондът организира публично представяне на Годишния отчет на ФНИ за 2018 г. и на Годишната оперативна програма за 2019 г.

Събитието ще се състои на 12.06.2019 г. от 16 часа в Аудитория II , етаж 2 на Агрономически факултет на Аграрен университет – Пловдив (адрес: бул. Менделеев 12).

Годишният отчет на ФНИ за 2018 г. е достъпен тук: https://www.fni.bg/?q=node/921