Фонд „Научни изследвания“ представи Годишен отчет за 2018 г. и Годишна оперативна програма за 2019 г.

На 12 юни в гр. Пловдив Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) представи публично Годишния отчет на Фонда за 2018 г. и Годишната оперативна програма (ГОП) за 2019 г., в изпълнение   на чл. 91, ал. (3) от Правилника на ФНИ. Домакин на публичното представяне бе Аграрен университет – Пловдив. По време на събитието проф. дхн Георги Вайсилов, управител на ФНИ, представи Годишния отчет на ФНИ за 2018 г., а проф. дмн Николай Лазаров, председател на ИС на ФНИ – Годишната оперативна програма за 2019 г. Учени от различни области на науката зададоха въпроси и дадоха конкретни предложения във връзка с дейността на Фонда. Като част от програмата на събитието пред председателя и членовете на ИС на ФНИ  и управителя на Фонда, бяха демонстрирани лаборатории и научна апаратура, закупена по проекти, финансирани от Фонда.

       

По-рано в същия ден се състоя официалното подписване на договорите за финансиране на изследователски проекти по Програма за научно и технологично сътрудничество между България и Китайската народна република. В поздравление към участниците в събитието г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката каза, че „Финансирането за работата на Фонд „Научни изследвания“ е осигурено и своевременно ще успеем да проведем нови конкурсни сесии, които са дългоочаквани от научната общност. Тази година финансирането ще е по-голямо, тъй като имаме и два нови специални конкурса – по Национални научни програми „Петър Берон“ и „ВИХРЕН“.

         

Годишният отчет на ФНИ за 2018 г. е достъпен тук:  https://www.fni.bg/?q=node/921

Следващите представяния на проекти и дейността на ФНИ ще бъдат от 1 до 5 юли в гр. София, където ще се проведе мащабно едноседмично събитие „Седмица на бенефициентите на ФНИ“, по време на което ще бъдат представени всички финансирани проекти в сесията за фундаментални научни изследвания от 2017 г.