„Седмица на бенефициентите на ФНИ“: Над 130 български научни проекта показаха защо науката е полезна за цялото общество

От 1 до 5 юли в гр. София Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) организира „Седмица на бенефициентите на ФНИ“. Мащабно събитие, по време на което ръководителите на проекти от всички научни области, финансирани от ФНИ в конкурсната сесия за проекти за научни изследвания - 2017 г., представиха текущите резултати от изпълнението на първия етап на проекта. Представянията се проведоха в Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките, в Техническия университет - София и в Медицински университет - София. Официален гост бе г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката. „Науката не е затворена за света. Тя е полезна за хората, за бизнеса, за цялото общество, защото много от научните открития целят повишаване качеството на човешкия живот“, каза зам.-министър Ангелиева в своето обръщение.

     

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) е основен национален инструмент за подпомагане на научни изследвания и стимулиране на млади учени чрез финансиране на проекти в различни научни направления. С тази своя функция той играе основна роля за развитието на науката в България. „Вече трета година провеждаме редовно конкурсни сесии на Фонд „Научни изследвания“ във всички научни области и смятаме, че сме стигнали до етапа, в който можем да започнем с по-мащабното популяризиране на резултатите от проектите за научни изследвания“, каза проф. дхн Георги Вайсилов, управител на ФНИ. „Седмицата на бенефициентите на ФНИ“ е добра възможност на учените-бенефициенти да представят пред научната общност резултатите от своята работа през първия период от изпълнението на проектите“, подчерта проф. дмн Николай Лазаров, председател на Изпълнителния съвет на ФНИ.

     

Събитието е в съответствие с Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на Комуникационната стратегия на ФНИ. Видеозаписи от представянията на проектите ще бъдат публикувани онлайн поетапно всяка седмица, с цел разпространение и достигане до по-голяма аудитория и запознаване на обществото с резултатите от работата на българските научни колективи, подкрепени от ФНИ. Първите представяния вече могат да бъдат намерени онлайн тук: https://nauka.bg/fni-sedmica-beneficienti-2019/

Снимки от събитието „Седмица на бенефициентите на ФНИ“ ще откриете тук: https://bit.ly/2G3oi8h

Медийни отразявания на събитието:
1 2 3 4 5 6 7 8 9