Планирани конкурси

С одобрените от Министерски съвет допълнителни разходи за проектно финансиране и в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България, 2017-2030, Фонд „Научни изследвания“ планира да обяви следните конкурси до края на месец юли:

  • Конкурс "Финансиране на фундаментални научни изследвания" с прогнозен бюджет за 2019 г. 8 000 000 лв.
  • Конкурс "Българска научна периодика - 2019 г." с прогнозен бюджет за 2019 г. 400 000 лв.
  • Конкурс "Финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти - 2019 г." с прогнозен бюджет за 2019 г. 800 000
  • Конкурс по Национална научна програма „ВИХРЕН“ с прогнозен бюджет за 2019 г. 1 425 000 лв.
  • Конкурс по Национална научна програма „Петър Берон и НИЕ“ с прогнозен бюджет за 2019 г. 1 235 000 лв.
  • Крайните срокове за подаване на проектни предложения по тези конкурси се предвижда да бъдат в периода 16-20 септември 2019 г.