Резултати от Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. България – Индия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 РЕЗУЛТАТИ
„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО - 2018 Г. БЪЛГАРИЯ – ИНДИЯ “

Резултати от оценяването на проектните предложения от българска страна

Списък на оценките на проектните предложения от българска страна, приет с Решение на ИС с Протокол № 5 от 22 март 2019 г.:

Проекти, одобрени за финансиране от двустранната комисия

На основа на класирането на проектите от българска и индийска страна и Документ за решение на двустранната комисия беше приет списък на проектите, които да бъдат одобрени за финансиране. Списъкът на проектните предложения, одобрени за финансиране е утвърден с Решение на ИС с Протокол № 9/11.07.2019 г.