СЪОБЩЕНИЕ

Поради малкия брой постъпили заявления за членове на ВНЕК за конкурсите на ФНИ за 2019 г. по част от научните области ИС удължава срока за подаване на заявления до 20 август 2019 г. Текст на поканата и форми за заявления може да намерите на следната интернет страница: https://www.fni.bg/?q=node/937