СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че оценяването на проектните предложения по ПРОГРАМА ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – РУСИЯ от страна на Руската фондация за фундаментални изследвания  и от страна на Фонд „Научни изследвания“ приключи. Националните оценките са утвърдени от ИС на ФНИ с Протокол № 9 от 11 юли 2019 г. В момента се провеждат преговорите и се подготвя съвместен Протокол за решение на българо-руска комисия от представители на ФНИ и РФФИ. След приключване на преговорите и коригиране на бюджета на ФНИ с одобрените от Министерски съвет допълнителни разходи за финансиране на проектни предложения по международно сътрудничество в размер на 2,5 млн. лева, Изпълнителният съвет, на предстоящото си на 28 август 2019 г. заседание. следва да приеме решение за финансиране на съвместно договорените проектите. Решението за одобрените българо-руски проекти ще бъде обявено след заседанието на ИС.