Фонд „Научни изследвания“ представи насоките за конкурсите на Фонда за 2019 г.

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) представи насоките за конкурсите на Фонда за 2019 г. на информационна среща в Нова конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проведена на 12 август. По време на срещата представители на ФНИ отговориха на въпроси от страна на академичната общност.

     

Представени бяха насоките по следните конкурси:
- „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.“
- „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“;
- Конкурс „Българска научна периодика -  2019 г.“
Национална научна програма „Петър Берон и НИЕ“
Национална научна програма „ВИХРЕН“

Презентацията на насоките за конкурсите ще откриете тук.