Срокът за предаване на предложения по ННП „Петър Берон и НИЕ“ е удължен до 30.09.2019 г.

 С Решение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) срокът за предаване на предложения по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ) е удължен до 30.09.2019 г.

Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). С финансирането от програмата може да привлечете във вашите изследователски групи перспективни учени от чужбина, както и български учени, които през две от последните три години са работили в чужбина. В рамките на конкурса се предвижда да бъдат финансирани около 20 перспективни учени от всички научни области. Изпращаме ви кратка информация за програмата на английски език, която може да разпространите.

Повече информация за програмата, насоки и документи за кандидатстване ще намерите на уебсайта на ФНИ: http://www.fni.bg/?q=node/958

 Информацията е достъпна на английски език тук: http://www.fni.bg/?q=node/956