Приключи приемането на проектни предложения по конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.

Днес, 25.09.2019 г., приключи приемането на проектни предложения по обявения конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г. Постъпиха 277 проектни предложения, разпределени по научни области както следва:

Научна област Брой
Биологически науки 26
Математически науки и информатика 15
Медицински науки 40
Науки за земята 15
Обществени науки 25
Селскостопански науки 34
Технически науки 61
Физически науки 17
Химически науки 23
Хуманитарни науки 21
   
Общо 277