КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2017: Информация за изпълнение на етап на проект

КОНКУРС  ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2017:

Информация за изпълнение на етап на проект

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ
ДН-11-1  
ДН-11-3  
ДН-11-4  
ДН-11-5  
ДН-11-6  
ДН-11-7  
ДН-11-8  
ДН-11-9  
ДН-11-10  
ДН-11-15  
ДН-11-16  
ДН-11-17  

МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ
ДН-12-1  
ДН-12-2  
ДН-12-3  
ДН-12-4  
ДН-12-5  
ДН-12-6  
ДН-12-7  
ДН-12-8 
ДН-12-9  
ДН-12-10   
ДН-12-11  
ДН-12-12  

МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
ДН-13-2  
ДН-13-4  
ДН-13-6  
ДН-13-8  
ДН-13-10  
ДН-13-11  
ДН-13-12  
ДН-13-16  

НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА
ДН-14-1
ДН- 14-3
ДН- 14-4
ДН- 14-5  
ДН- 14-6  
ДН- 14-7  
ДН- 14-8  
ДН- 14-9  
ДН- 14-10  

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
ДН-15-1  
ДН-15-2
ДН-15-3  
ДН-15-4
ДН-15-5 
ДН-15-6
ДН-15-7  
ДН-15-8  
ДН-15-9  
ДН-15-10
ДН-15-11  
ДН-15-13  
ДН- 15-14  

СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ
ДН-16-2  
ДН-16-3  
ДН-16-4  
ДН-16-5  
ДН-16-7  
ДН-16-9  
ДН-16-10  
ДН-16-11  
ДН-16-12  

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ДН-17-1 
ДН-17-2 
ДН-17-3 
ДН-17-4 
ДН-17-5 
ДН-17-6 
ДН-17-7 
ДН-17-8
ДН-17-10 
ДН-17-11 
ДН-17-12 
ДН-17-13 
ДН-17-14 
ДН-17-15 
ДН-17-16 
ДН-17-17 
ДН-17-18
ДН-17-20 
ДН-17-21 
ДН-17-22 
ДН-17-23 
ДН-17-24 
ДН-17-25    

ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ
ДН-18-1  
ДН-18-2  
ДН-18-3  
ДН-18-4  
ДН-18-5  
ДН-18-6  
ДН-18-7  
ДН-18-8 
ДН-18-9  
ДН-18-10  
ДН-18-11
ДН-18-12  
ДН-18-13  
ДН-18-14  
ДН-18-15  
ДН-18-16  
ДН-18-17  

ХИМИЧЕСКИ НАУКИ
ДН-19-1  
ДН-19-2
ДН-19-3  
ДН-19-4 
ДН-19-5  
ДН-19-6  
ДН-19-7  
ДН-19-8  
ДН-19-9 
ДН-19-10  
ДН-19-11  
ДН-19-13  
ДН-19-14  
ДН-19-15  
ДН-19-16  
ДН-19-17

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
ДН-20-1  
ДН-20-2  
ДН-20-3  
ДН-20-4  
ДН-20-5  
ДН-20-6  
ДН-20-7  
ДН-20-8 
ДН-20-9
ДН-20-10  
ДН-20-11  
ДН-20-12  
ДН-20-13